{"type": "FeatureCollection", "features": [{"type": "Feature", "id": 127162, "geometry": {"type": "MultiPolygon", "coordinates": [[[[176115.938781, 173119.184314], [176116.2843210947, 173120.1228540083], [176121.4435164497, 173118.3164662784], [176128.3491434454, 173115.8986008916], [176132.3035658019, 173114.5140400188], [176136.4988752741, 173113.0451374027], [176141.6245045107, 173111.2505021692], [176141.6367422694, 173111.2439137329], [176176.6608479444, 173099.073387393], [176176.293725, 173098.052282], [176166.1190861374, 173101.6147294361], [176154.0209418006, 173105.8506132573], [176145.407453, 173108.866426], [176141.294045, 173110.306682], [176141.2940440484, 173110.3066793686], [176136.2965454727, 173112.0564552117], [176123.2618725506, 173116.6202818571], [176115.938781, 173119.184314]]], [[[176023.266525, 173153.90361], [176008.158813, 173159.668922], [176001.165853, 173162.33753], [176000.077853, 173162.752698], [176003.644445, 173170.951802], [176011.004829, 173187.872378], [176021.508701, 173212.019386], [176022.533341, 173211.583546], [176027.734813, 173209.37113], [176029.944349, 173208.431354], [176030.690589, 173210.236026], [176031.309021, 173211.731578], [176037.854877, 173208.953914], [176039.768157, 173208.14201], [176039.082269, 173206.65049], [176037.865565, 173204.004602], [176037.701789, 173203.648506], [176037.239773, 173203.84505], [176030.572893, 173206.680762], [176028.850141, 173202.934522], [176025.742237, 173204.256442], [176024.707997, 173202.007482], [176022.521245, 173202.937594], [176019.549405, 173196.475194], [176024.400925, 173194.411642], [176025.919069, 173193.765882], [176026.941405, 173193.331066], [176021.898845, 173179.539322], [176031.348829, 173176.009338], [176023.497181, 173154.534458], [176023.4398161251, 173154.3775641122], [176025.4906829494, 173153.6567225233], [176039.9592700403, 173148.5713205223], [176060.0818017375, 173141.4985986234], [176076.1771971879, 173135.8413575854], [176087.347118753, 173131.9153317314], [176094.7804566668, 173129.3026475992], [176094.8094538175, 173129.2910924859], [176094.448861, 173128.359226], [176073.3540640128, 173135.7736664573], [176073.3540640108, 173135.7736664568], [176032.1779100829, 173150.2463151016], [176023.1016635285, 173153.4364471521], [176023.266525, 173153.90361]]]], "crs": {"type": "name", "properties": {"name": "EPSG:31370"}}}, "properties": {"id": 127162, "uri": "https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/127162", "erfgoedobject": "https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305513", "omschrijving": "Kasteel de Bunswyck", "aanduidingstype": "https://id.erfgoed.net/thesauri/aanduidingstypes/1", "erfgoedtypes": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/186", "naam": "hekpijlers"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/185", "naam": "hekken"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/63", "naam": "bijgebouwen"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/919", "naam": "duiventorens"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/477", "naam": "voli\u00e8res"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/262", "naam": "landhuizen"}], "contexten": [], "dateringen": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1070", "naam": "interbellum"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/19", "naam": "19de eeuw"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/18", "naam": "18de eeuw"}], "stijlen_en_culturen": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/stijlen_en_culturen/12", "naam": "neoclassicisme"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/stijlen_en_culturen/122", "naam": "neorenaissance"}], "materialen": [], "soorten": [], "beschrijving": "

Deze bescherming betreft het kasteel de Bunswyck met de omheiningsmuur en de toegangshekken (hoofd- en zijtoegang).

\n

De voormalige afspanning De Mol en kilometerpaal K29 worden in hetzelfde besluit beschermd als monument.

\n

Het kasteelpark de Bunswyck met Klein park en Groot park met centrale hoogstamboomgaard, belvedère en loods met dienstgebouw, dreef en parkelementen in cementrustiek wordt in hetzelfde besluit beschermd als cultuurhistorisch landschap.

", "provincie": "Vlaams-Brabant", "gemeente": "Leuven", "straat": "Tiensesteenweg", "adres": "Tiensesteenweg 343 (Leuven)", "waarden": {"waardesets": [{"motivatie": "

Het kasteel de Bunswyck is historisch representatief voor de ontwikkelingsgeschiedenis van een 18de-eeuws landelijk huis met bijhorende tuinen naar een vroeg 19de-eeuwse industriële ontwikkeling (dakpannenbakkerij in landelijk gebied), tot een adellijke woonst met aansluitend parkje uit het begin van de 20ste eeuw aan de rand van het Leuvense buitengebied.

\n

Het kasteel de Bunswyck situeert zich beeldbepalend aan de rooilijn van de Tiensesteenweg aan de voet van de zuidelijke heuvelflank van de Predikherenberg, een restant van de Diestiaanse getuigenheuvels. De historische kaarten dateren de aanwezigheid van een eerste bebouwing op de site langsheen de nieuw aangelegde Steenweg van Leuven naar Tienen minstens in het tweede kwart van de 18de eeuw.

\n

Het oorspronkelijk landelijk huis wordt bewoond door de familie Peemans uit Leuven, uitbaters van een industriële activiteit op het terrein, met name een pannenbakkerij. Het goed komt in het midden van de 19de eeuw in handen van welvarende en tot de adelstand verheven families die er een zelfvoorzienende buitenplaats of zomerverblijf met lusthof en bos oprichtten. Het buitenverblijf wordt vergroot en verfraaid in de tweede helft van de 19de eeuw en evolueert tot een permanent bewoonbaar kasteel.

\n

Het opmerkelijk kasteel, met zijn sobere maar harmonieuze uitstraling en gelegen aan de rand van een ruim kasteelpark, weerspiegelt de sociale status en welstand van de opeenvolgende eigenaars. Het goed blijft tot het begin van de 20ste eeuw onlosmakelijk verbonden met de door huwelijk aanverwante adellijke families van Louis baron de Dieudonné en van Léopold baron Ernst de Bunswyck. Beide families bekleedden hoge juridische of diplomatieke functies op nationaal vlak en drukten als burgemeesters hun stempel op de lokale dorpspolitiek van Korbeek-Lo.

\n

Uiteindelijk wordt in 1937 het domein gekocht door de familie Hottat, textielfabrikanten en eigenaars van de vermaarde breigoedfabriek Fabota in Leuven, die haar verworven rijkdom wil uitdragen door het verwerven van een fraai kasteel met riant kasteeldomein.

", "waardetypes": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/waardetypes/43", "label": "historische waarde"}]}, {"motivatie": "

Het kasteel de Bunswyck is een representatief voorbeeld van een eind-19de-eeuws kasteel in neoclassicistische stijl. Het toont zich aan de park- en straatzijde als een breedgericht U-vormig landhuis, in een sterk harmonisch en symmetrisch voorkomen door de ritmering van de beluikte, rechthoekige vensteropeningen die corresponderen met de dakkapellen in de hoge mansardedaken.

\n

De architecturale waarde van het kasteel ligt tevens in het contrastrijke beeld tussen de stilistische uitwerking van de 19de-eeuwse kasteelgevels in neoclassicistische stijl en de traditionele gevelafwerking met neorenaissance-inslag van de oude dienstgebouwen en de nieuwe bijgebouwtjes, als resultaat van de bouwcampagne van de nieuwe eigenaar Hottat in 1938.

\n

Een aantal kleine gebouwen in neotraditionele stijl wordt in 1938 toegevoegd tot versterking van het pastorale en romantische karakter van het heraangelegde park: een hoge duiventoren door een arcadegebouwtje verbonden met een volière voor exotische vogels. Toren, arcade en volière vertonen een sterke visuele samenhang door hun specifieke functie en hun identieke bouwstijl. Onder het ancien régime was het recht om duiven en siervogels te houden, voorbehouden aan de adel en de geestelijkheid. Naast het economisch nut etaleren deze functionele gebouwen ook de welvaart van de 20ste-eeuwse kasteelbewoners.

\n

De architecturale waarde van het kasteelgebouw ligt verder in de zorg voor detail en de esthetische vormgeving in de rijke inrichting van de voorname kamers op het gelijkvloerse niveau, meer in het bijzonder in de vestibule met de opvallende haard in neorenaissancestijl, de rijkelijk uitgewerkte houten betimmeringen in neorenaissancestijl in de beide salons aan de straatzijde en in de decoratie in klassieke stijl van de ruime (feest)zaal georiënteerd naar de parkzijde.

\n

De beeldbepalende en opvallend hoge bakstenen omheiningsmuur met oplopend verloop, uitgevoerd in verzorgd metselwerk en bekroond met bolornamenten is een typerend architecturaal element bij kasteeldomeinen tot de eerste helft van de 20ste eeuw. De uit het interbellum daterende smeed- en gietijzeren toegangshekken van hoofd- en zijtoegang tot het kasteelpark zijn uitgevoerd in een klassieke vormgeving met verwijzingen naar de art nouveau. De omheiningsmuur langsheen de rooilijn visualiseert en accentueert de historische verbondenheid tussen het kasteel en de voormalige afspanning.

", "waardetypes": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/waardetypes/39", "label": "architecturale waarde"}]}], "algemeen": {"tekst": "

Het kasteel de Bunswyck is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door: 

"}}}}, {"type": "Feature", "id": 127161, "geometry": {"type": "Polygon", "coordinates": [[[176021.508701, 173212.019386], [176056.907613, 173293.366586], [176086.971677, 173362.46393], [176090.259613, 173377.649594], [176096.746013, 173403.731002], [176100.506845, 173418.852794], [176124.524893, 173515.427963], [176139.641885, 173511.150203], [176159.889565, 173505.420603], [176175.420189, 173501.025851], [176191.217949, 173496.555451], [176209.034141, 173491.513915], [176237.016157, 173483.595707], [176268.762333, 173474.612347], [176273.715357, 173472.908475], [176319.696733, 173462.650235], [176338.265245, 173458.507707], [176341.386653, 173436.20921], [176342.835805, 173425.856698], [176355.053725, 173338.574586], [176334.114845, 173329.727482], [176328.835229, 173327.12089], [176328.308509, 173317.898234], [176322.472093, 173286.255802], [176310.910493, 173270.293306], [176308.755805, 173265.240634], [176304.185373, 173247.224634], [176300.287773, 173238.01977], [176298.238237, 173233.179386], [176296.637853, 173229.399738], [176285.341149, 173202.72057], [176288.417821, 173169.66265], [176283.147101, 173128.706874], [176269.562013, 173096.688506], [176259.582557, 173098.630842], [176236.593181, 173103.105338], [176206.838045, 173108.896698], [176206.789789, 173111.739002], [176206.141533, 173111.936378], [176183.691357, 173118.771962], [176180.551709, 173109.978298], [176176.293725, 173098.052282], [176175.857501, 173098.20505], [176145.407453, 173108.866426], [176141.294045, 173110.306682], [176115.938781, 173119.184314], [176111.108765, 173121.018298], [176110.950813, 173120.676282], [176099.664797, 173124.87929], [176099.976093, 173125.739066], [176100.022557, 173125.867386], [176094.448861, 173128.359226], [176049.921693, 173144.009722], [176039.627677, 173147.627898], [176038.281693, 173148.100986], [176036.531933, 173148.715962], [176034.830685, 173149.313914], [176023.1368694087, 173153.4240729392], [176023.266525, 173153.90361], [176008.158813, 173159.668922], [176001.165853, 173162.33753], [176000.077853, 173162.752698], [176003.644445, 173170.951802], [176011.004829, 173187.872378], [176021.508701, 173212.019386]]], "crs": {"type": "name", "properties": {"name": "EPSG:31370"}}}, "properties": {"id": 127161, "uri": "https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/127161", "erfgoedobject": "https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/305513", "omschrijving": "Kasteelpark de Bunswyck", "aanduidingstype": "https://id.erfgoed.net/thesauri/aanduidingstypes/2", "erfgoedtypes": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1702", "naam": "hoogstamboomgaarden"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1682", "naam": "afsluitingshagen"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1656", "naam": "bomengroepen"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1560", "naam": "private parken"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/792", "naam": "fruitmuren"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/384", "naam": "serres"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/295", "naam": "moestuinen"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/186", "naam": "hekpijlers"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/185", "naam": "hekken"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/128", "naam": "dreven"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1667", "naam": "hakhoutpercelen"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/58", "naam": "belved\u00e8res"}], "contexten": [], "dateringen": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1070", "naam": "interbellum"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/19", "naam": "19de eeuw"}], "stijlen_en_culturen": [], "materialen": [], "soorten": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/soorten/600", "naam": "Taxus baccata"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/soorten/551", "naam": "Picea abies"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/soorten/435", "naam": "Quercus robur 'Fastigiata'"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/soorten/338", "naam": "Robinia pseudoacacia"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/soorten/322", "naam": "Quercus rubra"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/soorten/321", "naam": "Quercus robur"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/soorten/280", "naam": "Prunus serrulata"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/soorten/266", "naam": "Prunus avium"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/soorten/258", "naam": "Populus nigra 'Italica'"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/soorten/241", "naam": "Platanus hispanica (x)"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/soorten/163", "naam": "Fraxinus excelsior"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/soorten/155", "naam": "Fagus sylvatica 'Atropunicea'"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/soorten/154", "naam": "Fagus sylvatica"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/soorten/88", "naam": "Castanea sativa"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/soorten/76", "naam": "Carpinus betulus"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/soorten/37", "naam": "Aesculus hippocastanum"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/soorten/24", "naam": "Acer pseudoplatanus"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/soorten/19", "naam": "Acer negundo"}], "beschrijving": "

Deze bescherming betreft het kasteelpark de Bunswyck met Klein park en Groot park met centrale hoogstamboomgaard, belvedère en loods met dienstgebouw, dreef en parkelementen in cementrustiek.

\n

Het kasteel de Bunswyck met de omheiningsmuur en de toegangshekken, de voormalige afspanning De Mol en kilometerpaal K29 worden in hetzelfde besluit beschermd als monument.

", "provincie": "Vlaams-Brabant", "gemeente": "Leuven", "straat": "Tiensesteenweg", "adres": "Tiensesteenweg 343, 347-349 (Leuven)", "waarden": {"waardesets": [{"motivatie": "

Het park van Bunswyck, gelegen op de zuidelijke flank van de Predikherenberg, bezit een belangrijke historische waarde. Het is immers een zeldzaam bewaard voorbeeld van de transformatie van een 18de-eeuws landelijk huis met bijhorende tuinen naar een vroeg 19de-eeuwse industriële ontwikkeling, namelijk een dakpannenbakkerij in landelijk gebied, tot een adellijke woonst met aansluitend parkje uit het begin van de 20ste eeuw aan de rand van het Leuvense buitengebied. Dit park wordt vervolgens in het interbellum sterk uitgebreid tot een park van circa 9,51 hectare, aangelegd in landschappelijke stijl en samengesteld uit een zogenaamd Klein en Groot park.

\n

Het Klein park dat in het eerste kwart van de 20ste eeuw aangrenzend aan het landhuis werd aangelegd, getuigt van een evolutie waarbij gegoede eigenaars de moestuin buiten het zichtveld van het landhuis verplaatsten en de nabije omgeving van de woning tot lusthof opwaardeerden. De sterke uitbreiding van het park van Bunswyck met de aanleg van het Groot park op de flank van de Predikherenberg circa 1938 is toe te schrijven aan een nieuwe kapitaalkrachtige eigenaar. Zo getuigt de belvedère van de gangbare levensstijl en de toenmalige smaak van een rijke burgerklasse, die zijn welstand en cultuur niet alleen wenste te etaleren maar die er ook van wenste te genieten.

", "waardetypes": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/waardetypes/43", "label": "historische waarde"}]}, {"motivatie": "

Het park van Bunswyck bezit een duidelijke architecturale waarde, omdat het getuigt van een beeldbepalende parkaanleg uit het interbellum waarbij op vernuftige wijze het reeds bestaande Klein park bij het kasteel en de hoger op de heuvel gelegen landschappelijke elementen in één aanlegconcept werden geïncorporeerd.

\n

Het Klein park in landschappelijke stijl in de onmiddellijke omgeving van het landhuis heeft een pittoresk karakter, dat wordt gekenmerkt door de typische aanleg van bochtende wandelpaden en gevarieerde bomengroepen. Het Groot park in landschappelijke stijl, met centrale hoogstam-boomgaard, pittoreske bijgebouwtjes en parkbos heeft een riant karakter, dat door het betrekken van het landschap van de (onmetelijke) vallei als onderdeel van het parkconcept, neigt naar een groots karakter.

\n

De tijdens de aanlegperiode in het interbellum toegevoegde cementrustiek bezit architecturale waarde omwille van de zeldzame en gepersonaliseerde vormgeving. Ook de uitzonderlijke lengte van de cementen, naar boven toe verjongende leifruitpalen met decoratieve bekroning in de moestuin is zeldzaam. Cementpalen met initialen van eigenaars, zoals hier met “HH” (Hottat-Hennau) zijn ook hoogst uitzonderlijk. Het verhaal van de cementrustiek wordt vervolledigd door de cementen hekpijlers en weidepalen met verwante decoratieve bekroning. 

\n

De pittoreske bijgebouwen zijn door hun inplanting en vormgeving een versterkend architecturaal onderdeel in het planconcept tot het scheppen van een pastoraal en arcadisch beeld van het park. De architecturale waarde van de belvedère wordt gevormd door enerzijds zijn pittoreske kwaliteit, en anderzijds door het gebruik van grote hoekvensters onder invloed van het Nieuwe Bouwen.

", "waardetypes": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/waardetypes/39", "label": "architecturale waarde"}]}, {"motivatie": "

Het kasteelpark van Bunswyck situeert zich op de zuidelijke flank van de Predikherenberg, één van de getuigenheuvels tussen Leuven en Diest met panoramisch uitzicht op de Dijlevallei. Het grote kasteeldomein de Bunswyck presenteert zich als een opvallend groenelement aan de rand van de dichtbebouwde Tiensesteenweg. De tuinarchitectuur, de inplanting van de belvedère en loods met dienstgebouw en de beplanting werden gebruikt voor het planmatig creëren van zichtlijnen of richtpunten binnen en buiten het park. De belvedère, planmatig gebouwd op een steilrand, vormt een optische lens over het dieper gelegen panoramische landschap met rechtstreekse zichtlijn of vista naar de Abdij van Park in Heverlee.

\n

Binnen het domein werd de moestuin gestructureerd en ruimtelijk ingedeeld met zogenaamde ‘fruitkamers’ door middel van hoge palen in cement.

", "waardetypes": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/waardetypes/46", "label": "ruimtelijk-structurerende waarde"}]}, {"motivatie": "

Omwille van zijn ligging op de Predikherenberg en zijn aanleg met planmatig geënsceneerde zichtassen binnen het park, de wisselwerking tussen de pittoreske bijgebouwtjes als blikvangers, de bomengroepen van dezelfde soort en de relatief smalle heuvelopwaarts leidende dreef bezit het Groot park van Bunswyck een grote esthetische waarde. Het Groot park is sinds de aanleg in het interbellum ongewijzigd gebleven. Het evolueerde wel van een open parkarchitectuur tot een spontaan verbost en gesloten park met centrale, sterk uitgedunde, gemengde hoogstamboomgaard, wat de esthetische waarde nog versterkt.

\n

De centraal gelegen, sterk uitgedunde boomgaard met door ouderdom grillig gevormde fruitbomen en de aanwezige cementen hek- en weidepijlers roept door zijn besloten ligging het beeld van een geheim Arcadië bij de bezoeker op en draagt sterk bij aan de grote esthetische waarde van het geheel.

", "waardetypes": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/waardetypes/42", "label": "esthetische waarde"}]}], "algemeen": {"tekst": "

Het kasteelpark de Bunswyck is beschermd als cultuurhistorisch landschap omwille van het algemeen belang gevormd door: 

"}}}}, {"type": "Feature", "id": 127163, "geometry": {"type": "Polygon", "coordinates": [[[176115.93878131, 173119.18431427], [176111.1087653, 173121.01829827], [176110.9508133, 173120.67628227], [176099.66479729, 173124.87929027], [176099.97609329, 173125.73906627], [176100.0225573, 173125.86738627], [176094.44886129, 173128.35922627], [176096.34882929, 173133.26924228], [176098.84924529, 173139.89605828], [176101.11817329, 173145.90930628], [176109.9241893, 173149.80831429], [176122.22422131, 173151.24293829], [176122.67202931, 173152.46764229], [176136.80783732, 173153.28012229], [176154.28764533, 173145.84517828], [176141.38722932, 173110.56146626], [176141.29404532, 173110.30668226], [176115.93878131, 173119.18431427]]], "crs": {"type": "name", "properties": {"name": "EPSG:31370"}}}, "properties": {"id": 127163, "uri": "https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/127163", "erfgoedobject": "https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41573", "omschrijving": "Afspanning De Mol", "aanduidingstype": "https://id.erfgoed.net/thesauri/aanduidingstypes/1", "erfgoedtypes": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/9", "naam": "afspanningen"}], "contexten": [], "dateringen": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1057", "naam": "tweede kwart 18de eeuw"}], "stijlen_en_culturen": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/stijlen_en_culturen/1", "naam": "traditioneel"}], "materialen": [], "soorten": [], "beschrijving": "

Deze bescherming betreft de voormalige afspanning De Mol.

\n

Het kasteel de Bunswyck met de omheiningsmuur en de toegangshekken en kilometerpaal K29 worden in hetzelfde besluit beschermd als monument.

\n

Het kasteelpark de Bunswyck met Klein park en Groot park met centrale hoogstamboomgaard, belvedère en loods met dienstgebouw, dreef en parkelementen in cementrustiek wordt in hetzelfde besluit beschermd als cultuurhistorisch landschap.

", "provincie": "Vlaams-Brabant", "gemeente": "Leuven", "straat": "Tiensesteenweg", "adres": "Tiensesteenweg 347-349 (Leuven)", "waarden": {"waardesets": [{"motivatie": "

De afspanning De Mol of ‘In den Mol’ is een nog zeldzame materiële getuige van de economische ontwikkeling langsheen de nieuwe rechte steenweg van Leuven naar Tienen, aangelegd tussen 1700 en 1717. Met de aanleg van de steenweg werden er nieuwe kavels afgebakend aan de rand van de rooilijn. De nieuwe vestigingen waren vooral gericht op de toenemende economische en handelsactiviteit, die de aanleg van een directe verbindingsweg naar het Prinsbisdom Luik met zich meebracht, in samenhang met de intensieve klei- en zandontginningen op de getuigenheuvels voor het vervaardigen van de specifieke kareelstenen en dakpannen. In de volgende decennia zullen, naast de oudere en meer geïsoleerd gelegen pachthoeves, een aantal herbergen en grotere landhuizen zich vestigen naast deze tolweg.

\n

Een oude gevelsteen, met datum 1733, verwijst naar de vroegere functie als herberg en afspanning, waar men ook ‘stenen’ kon kopen. Een landkaart uit 1737 in opdracht van de Staten van Brabant bevestigt dit feit en benoemt de site De Mol bij naam als een ‘careel, clompt en tichelhoven’. De oude huisnaam refereert aan de gehuchtsnaam ‘De Mol’.

\n

Gedurende bijna twee eeuwen, tot het laatste kwart van de 20ste eeuw, is de site De Mol historisch verbonden geweest als economische uitbating van het naastgelegen kasteeldomein de Bunswyck. De omheiningsmuur, die zowel bij de gevels van het kasteel als van de vroegere afspanning aansluit, getuigt hiervan.

", "waardetypes": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/waardetypes/43", "label": "historische waarde"}]}, {"motivatie": "

De voormalige afspanning De Mol is een representatief voorbeeld van een pand in traditionele bak- en zandsteenarchitectuur, opgericht in het tweede kwart van de 18de eeuw. Typisch voor de stijl is het gebruik van natuursteen voor de venster- en deuromlijstingen en als hoekstenen in contrast met het bak-steenmetselwerk. De traditionele stijl was in de regio van Brabant zeer kenmerkend voor 18de-eeuwse, veelal rijke burgerlijke gebouwen, zoals pastorieën, gemeentehuizen, hoeves en herbergen.

\n

Het voormalig dienstgebouw op het terrein refereert nog naar de 19de-eeuwse rurale bedrijfsgebouwen in bak-steen, die opgetrokken werden bij rijkere hoeves of uitbatingen.

", "waardetypes": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/waardetypes/39", "label": "architecturale waarde"}]}], "algemeen": {"tekst": "

De voormalige afspanning De Mol is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door:

"}}}}, {"type": "Feature", "id": 127164, "geometry": {"type": "Polygon", "coordinates": [[[176114.1277412564, 173119.5832614723], [176114.1187756929, 173119.4979598331], [176114.0922708403, 173119.4163862847], [176114.0493850881, 173119.3421059829], [176113.9919927492, 173119.2783653331], [176113.9226021444, 173119.2279501077], [176113.844245976, 173119.1930636939], [176113.7603487847, 173119.1752307953], [176113.6745772801, 173119.1752307953], [176113.5906800888, 173119.1930636939], [176113.5123239204, 173119.2279501077], [176113.4429333156, 173119.2783653331], [176113.3855409767, 173119.3421059829], [176113.3426552245, 173119.4163862847], [176113.3161503719, 173119.4979598331], [176113.3071848084, 173119.5832614723], [176113.3161503719, 173119.6685631116], [176113.3426552245, 173119.7501366599], [176113.3855409767, 173119.8244169617], [176113.4429333156, 173119.8881576115], [176113.5123239204, 173119.9385728369], [176113.5906800888, 173119.9734592508], [176113.6745772801, 173119.9912921493], [176113.7603487847, 173119.9912921493], [176113.844245976, 173119.9734592508], [176113.9226021444, 173119.9385728369], [176113.9919927492, 173119.8881576115], [176114.0493850881, 173119.8244169617], [176114.0922708403, 173119.7501366599], [176114.1187756929, 173119.6685631116], [176114.1277412564, 173119.5832614723]]], "crs": {"type": "name", "properties": {"name": "EPSG:31370"}}}, "properties": {"id": 127164, "uri": "https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/127164", "erfgoedobject": "https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/308168", "omschrijving": "Kilometerpaal K29", "aanduidingstype": "https://id.erfgoed.net/thesauri/aanduidingstypes/1", "erfgoedtypes": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/705", "naam": "kilometerpalen"}], "contexten": [], "dateringen": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1061", "naam": "eerste helft 19de eeuw"}], "stijlen_en_culturen": [], "materialen": [], "soorten": [], "beschrijving": "

Deze bescherming betreft kilometerpaal K29.

\n

Het kasteel de Bunswyck met de omheiningsmuur en de toegangshekken en de voormalige afspanning De Mol worden in hetzelfde besluit beschermd als monument.

\n

Het kasteelpark de Bunswyck met Klein park en Groot park met centrale hoogstamboomgaard, belvedère en loods met dienstgebouw, dreef en parkelementen in cementrustiek wordt in hetzelfde besluit beschermd als cultuurhistorisch landschap.

", "provincie": "Vlaams-Brabant", "gemeente": "Leuven", "straat": "Tiensesteenweg", "adres": "Tiensesteenweg zonder nummer (Leuven)", "waarden": {"waardesets": [{"motivatie": "

De kilometerpaal of ‘borne kilometrique’ 29 lokaliseert zich op de Tiensesteenweg tussen Leuven en Tienen, vlakbij de afspanning De Mol. De natuurstenen paal heeft historische erfgoedwaarde als een bewaarde getuige van de kilometerpalen opgericht op steenwegen in de periode 1792–1854. Als gevolg van de invoering van het metriek stelsel werden toen kilometerpalen als bewegwijzering ingevoerd langsheen de nationale steenwegen.

", "waardetypes": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/waardetypes/43", "label": "historische waarde"}]}, {"motivatie": "

De kilometerpaal is een zeldzaam bewaard gebleven exemplaar met een representatieve vorm en materiaalgebruik voor kilometerpalen uit de eerste helft van de 19de eeuw.

", "waardetypes": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/waardetypes/39", "label": "architecturale waarde"}]}], "algemeen": {"tekst": "

De kilometerpaal K29 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door:

"}}}}]}