{"type": "FeatureCollection", "features": [{"type": "Feature", "id": 1704, "geometry": {"type": "Polygon", "crs": {"type": "name", "properties": {"name": "EPSG:31370"}}, "coordinates": [[[173188.7816967769, 174191.847565788], [173192.0363888199, 174199.594649665], [173198.68578729, 174197.01733901], [173195.5442873222, 174189.1118351167], [173188.8426650367, 174191.8231784841], [173188.7816967769, 174191.847565788]]]}, "properties": {"id": 1704, "uri": "https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1704", "erfgoedobject": "https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42434", "omschrijving": "Woonhuis Sint-Niklaas", "aanduidingstype": "https://id.erfgoed.net/thesauri/aanduidingstypes/1", "erfgoedtypes": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/409", "naam": "stadswoningen"}], "contexten": [], "dateringen": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1053", "naam": "derde kwart 17de eeuw"}], "stijlen_en_culturen": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/stijlen_en_culturen/1", "naam": "traditioneel"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/stijlen_en_culturen/10", "naam": "classicisme"}], "materialen": [], "soorten": [], "beschrijving": "

Het Huis Sint-Niklaas werd in 1944 beschermd als monument. Het werd in 1974 heropgebouwd in het Groot Begijnhof van Leuven na afbraak op zijn oorspronkelijke locatie ter hoogte van Parijsstraat nr. 56 in 1973. Het beschermde goed bevindt zich dus niet meer op de oorspronkelijke locatie. Het werd in 1987 beschermd als monument als onderdeel van het Groot Begijnhof op zijn nieuwe locatie.

\n

De bescherming van 1944 werd op 22 juni 2022 voorlopig opgeheven. Deze opheffing is vereist omwille van het algemeen belang en de rechtszekerheid. 

\n

 

", "provincie": "Vlaams-Brabant", "gemeente": "Leuven", "straat": "Parijsstraat", "adres": "Parijsstraat (Leuven)", "waarden": {"waardesets": [{"motivatie": "

in casu oudheidkundige waarde

", "waardetypes": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/waardetypes/38", "label": "archeologische waarde"}]}, {"motivatie": "", "waardetypes": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/waardetypes/40", "label": "artistieke waarde"}]}, {"motivatie": "

in casu geschiedkundige waarde

", "waardetypes": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/waardetypes/43", "label": "historische waarde"}]}], "algemeen": {"tekst": "

Het huis Sint-Niklaas is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

"}}}}]}