{"type": "FeatureCollection", "features": [{"type": "Feature", "id": 2363, "geometry": {"type": "Polygon", "crs": {"type": "name", "properties": {"name": "EPSG:31370"}}, "coordinates": [[[195829.19040002, 190787.01509786], [195857.68540002, 190772.96619786], [195895.75840002, 190774.52709786], [195908.11730002, 190777.73749786], [195919.70840002, 190726.58859786], [195928.14320002, 190717.46509786], [195936.39640002, 190710.15529786], [195995.05820002, 190658.19909786], [196008.69670002, 190644.71959786], [196061.92070002, 190598.67819786], [196117.54190002, 190550.52249786], [196134.85840002, 190534.66919786], [196059.33720002, 190518.56549786], [195993.93300002, 190504.61919786], [195951.74200002, 190495.62259786], [195924.45180002, 190489.80349786], [195899.59800002, 190484.50379786], [195874.37020002, 190479.12429786], [195847.60380002, 190473.41699786], [195907.98120002, 190404.61419786], [195826.35100002, 190388.97749786], [195748.68240002, 190374.00519785], [195743.97670002, 190382.37099785], [195711.90940002, 190439.37829786], [195705.70780002, 190454.03319786], [195681.01430002, 190498.37119786], [195655.71550002, 190543.79579786], [195628.03420002, 190593.49869786], [195618.12570002, 190611.28969786], [195612.79630002, 190620.85859786], [195609.58980002, 190626.61599786], [195600.51130002, 190661.05159786], [195577.22430002, 190749.38199786], [195646.60270002, 190757.41199786], [195647.22800002, 190754.24279786], [195649.08140002, 190756.52119786], [195653.07170002, 190761.42609786], [195658.55080002, 190770.82219786], [195671.99140002, 190776.50249786], [195689.11830002, 190783.74079786], [195695.58840002, 190786.47519786], [195712.60140002, 190787.91249786], [195735.60940002, 190790.79909786], [195762.01020002, 190795.55749786], [195806.77330002, 190790.89299786], [195817.04840002, 190789.82219786], [195829.19040002, 190787.01509786]]]}, "properties": {"id": 2363, "uri": "https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2363", "erfgoedobject": "https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84273", "omschrijving": "Windmolen Schali\u00ebnmolen met omgeving", "aanduidingstype": "https://id.erfgoed.net/thesauri/aanduidingstypes/7", "erfgoedtypes": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/514", "naam": "windmolens"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1655", "naam": "bomenrijen"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1845", "naam": "gemengde bossen"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1905", "naam": "akkerlanden"}, {"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1911", "naam": "weilanden"}], "contexten": [], "dateringen": [], "stijlen_en_culturen": [], "materialen": [], "soorten": [], "beschrijving": "

Deze bescherming als dorpsgezicht omvat de reeds als monument beschermde windmolen Schaliënmolen met de ruime omgeving.

\n

De historische waarde en industrieel-archeologische erfgoedwaarden van het dorpsgezicht zijn onherstelbaar aangetast, met name door bebossing, bebouwing en verbouwing. Deze omgeving kan niet langer de nodige windvang garanderen om een houten windmolen van dit type te doen malen. Binnen de afbakening van het beschermde dorpsgezicht is het open heidelandschap ten oosten van de windmolen sinds de bescherming vervangen door
lintbebouwing en bos. Dit wordt vandaag ook aangeduid als gebied waar geen archeologie te verwachten valt, wat er op wijst dat de bodem ingrijpend verstoord is. Daarnaast zijn ten noorden, noordoosten en zuidoosten van de molen open graslanden vervangen door bos. De historische landschaps-kenmerken die op het moment van bescherming in 1981 al onder druk stonden, zijn dus niet meer herkenbaar.

\n

Deze bescherming als dorpsgezicht werd op 29 juni 2022 voorlopig opgeheven omdat de erfgoedwaarden van het beschermde goed onherstelbaar zijn aangetast of verloren gegaan.

", "provincie": "Limburg", "gemeente": "Tessenderlo", "straat": "Achterheide, Engsbergseweg, Heuvelken, Prinsenbos", "adres": "Achterheide, Engsbergseweg, Heuvelken, Prinsenbos (Tessenderlo)", "waarden": {"waardesets": [{"motivatie": "", "waardetypes": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/waardetypes/44", "label": "industrieel-archeologische waarde"}]}, {"motivatie": "", "waardetypes": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/waardetypes/43", "label": "historische waarde"}]}], "algemeen": {"tekst": "

De houten windmolen met zijn omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de: \n

"}}}}, {"type": "Feature", "id": 2362, "geometry": {"type": "Polygon", "crs": {"type": "name", "properties": {"name": "EPSG:31370"}}, "coordinates": [[[195670.257643, 190589.676934], [195669.751595, 190588.172934], [195668.085611, 190586.42599], [195666.179627, 190586.42599], [195663.480619, 190588.172934], [195663.163627, 190590.950982], [195665.544619, 190593.648966], [195667.211627, 190593.41095], [195669.610603, 190592.268934], [195670.257643, 190589.676934]]]}, "properties": {"id": 2362, "uri": "https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2362", "erfgoedobject": "https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/84273", "omschrijving": "Windmolen Schali\u00ebnmolen", "aanduidingstype": "https://id.erfgoed.net/thesauri/aanduidingstypes/1", "erfgoedtypes": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/514", "naam": "windmolens"}], "contexten": [], "dateringen": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1063", "naam": "tweede kwart 19de eeuw"}], "stijlen_en_culturen": [], "materialen": [], "soorten": [], "beschrijving": "

De houten windmolen Schaliënmolen is beschermd als monument.

\n

De molen zelf was op moment van bescherming in 1981 al in een slechte bouwfysische toestand maar deze toestand verslechterde de daaropvolgende decennia nog in die mate dat in 2004 een demontage noodzakelijk bleek. Op 17 mei 2004 werd een vergunning verleend tot demontage en opslag van de herbruikbare en maatgevende onderdelen op het perceel, bekend ten kadaster als: Tessenderlo, 3de afdeling, sectie C, perceelnummer 1412/H (heden 1412/S). Sindsdien is de bouwfysische toestand van de molenonderdelen zodanig aangetast dat de molen materieel als bijna volledig verloren kan worden beschouwd. Door de aantasting en het verlies van de erfgoedkenmerken en -elementen is herstel enkel mogelijk door een volledige reconstructie met nieuwe materialen. Daarenboven is het oorspronkelijk molenbiotoop verloren gegaan door bebossing en bebouwing wat de werking als windmaalvaardige molen – cruciaal voor het behoud en de erfgoedwaarde – onmogelijk maakt. Ook de molenaarswoning die bijdroeg tot de context-waarde van de molen op het moment van bescherming, is ondertussen ingrijpend verbouwd.

\n

Deze bescherming werd op 29 juni 2022 voorlopig opgeheven omdat de erfgoedwaarden van het beschermde goed onherstelbaar zijn aangetast of verloren gegaan. 

\n

 

", "provincie": "Limburg", "gemeente": "Tessenderlo", "straat": "Achterheide", "adres": "Achterheide 7 (Tessenderlo)", "waarden": {"waardesets": [{"motivatie": "", "waardetypes": [{"uri": "https://id.erfgoed.net/thesauri/waardetypes/44", "label": "industrieel-archeologische waarde"}]}], "algemeen": {"tekst": "

De houten windmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

"}}}}]}