Hulp nodig bij het zoeken?

Wat kan ik zoeken?

Deze databank bevat alle geplande en lopende openbare onderzoeken. In de loop van 2018 zullen ook alle afgesloten openbare onderzoeken sinds januari 2017 retroactief worden toegevoegd.

Je kan in deze databank zoeken naar alle informatie over een bepaald openbaar onderzoek. De metadata die werden ingevoerd bij elk openbaar onderzoek zijn daarbij handige richtsnoeren. Zo beschikt elk openbaar onderzoek over een eigen fiche met een naam, een uniek herkenningsnummer (id), een kaartweergave van de zone waarop het openbaar onderzoek van toepassing is, contactgegevens van de actoren die betrokken zijn/waren bij het openbaar onderzoek, een specificatie van het type openbaar onderzoek, een start- en einddatum, en een link naar het desbetreffende besluit in de besluitendatabank. Aan elke fiche zijn ook downloadbare bestanden gekoppeld. Indien het openbaar onderzoek betrekking heeft op een bescherming kan dit gaan om een inhoudelijk dossier, een fotobijlage, een plan, etc. Indien het openbaar onderzoek betrekking heeft op een vaststelling kan dit gaan om een vaststellingsdossier, etc.

Waar kan ik zoeken?

Onderaan op de home-pagina van deze website krijg je de drie meest recente openbare onderzoeken te zien. Als je daar klikt op “toon alles” kom je in de zoekmodule terecht. Je kan ook hier klikken om meteen aan de slag te gaan.

Hoe kan ik zoeken?

Er zijn twee mogelijkheden om te zoeken in deze databank, nl. met behulp van een vrij tekstveld en met behulp van filters. Vrij zoeken laat toe om alle fiches en bestanden in deze databank te doorzoeken. Je vult dan een woord of combinatie van meerdere woorden in. Het is mogelijk om een vrije zoekactie te verfijnen met behulp van filters. Er zijn drie groeperingen van filters:

  1. Type: Hiermee kan je zoeken naar alle types van openbare onderzoeken, nl. openbare onderzoeken m.b.t. beschermd erfgoed en openbare onderzoeken m.b.t. vastgesteld erfgoed.
  2. Subtype: Hiermee kan je zoeken naar de verschillende beschermingsstatuten waarop een openbaar onderzoek betrekking kan hebben, nl. beschermd monument, beschermd cultuurhistorisch landschap, beschermd stads- of dorpsgezicht, beschermde archeologische site, beschermd varend erfgoed en overgangszone; en naar de verschillende vastgestelde inventarissen waarop een openbaar onderzoek betrekking kan hebben, nl. vastgesteld bouwkundig erfgoed, vastgesteld landschapsatlasrelict, vastgestelde archeologische zone, vastgestelde houtige beplanting met erfgoedwaarde, vastgestelde historische tuin of park en vastgesteld varend erfgoed.
  3. Fase: Hiermee kan je zoeken naar de fase waarin een openbaar onderzoek zich bevindt, nl. gepland, lopend of afgesloten.