Hulp nodig bij het zoeken?

Wat kan ik zoeken?

Deze databank bevat alle geplande en lopende openbare onderzoeken. Ook afgesloten openbare onderzoeken worden hier gearchiveerd.

Elk openbaar onderzoek beschikt over een eigen fiche met een uniek herkenningsnummer (id), een naam, een start- en einddatum, een type, een subtype, een rechtsgevolg, een kaartweergave van het voorwerp van het openbaar onderzoek, en contactgegevens van de organiserende instantie en andere betrokken actoren. Aan elke fiche zijn ook downloadbare bestanden gekoppeld: het inhoudelijk dossier als het gaat om een bescherming, of de lijst met vast te stellen objecten als het gaat om een vaststelling.

Waar kan ik zoeken?

Op de homepage krijg je alle lopende openbare onderzoeken te zien op de kaart en als lijst. Als je onder deze lijst klikt op “toon ook afgesloten openbare onderzoeken” kom je in de zoekmodule terecht. Je kan ook hier klikken om meteen aan de slag te gaan.

Hoe kan ik zoeken?

Je kan vrij zoeken of filteren. Het is ook mogelijk om een vrije zoekactie, waarbij je een of meerdere trefwoorden invoert, te verfijnen met behulp van filters. De beschikbare filters zijn:

  1. Type: hier kan je aanduiden of het openbaar onderzoek betrekking heeft op een bescherming of een vaststelling.
  2. Subtype: hier kan je aanduiden op welke soort erfgoed het openbaar onderzoek betrekking heeft: een beschermd monument, een vastgesteld bouwkundig erfgoed, een vastgestelde historische tuin of park, …
  3. Rechtsgevolg: hier kan je aanduiden op welk rechtsgevolg het openbaar onderzoek betrekking heeft: een voorlopig beschermingsbesluit, een voorlopig opheffingsbesluit, een voorlopig wijzigingsbesluit of een vaststellingsbesluit.