villa Herman Teirlinck - Gemeente Linkebeek

URI: https://id.erfgoed.net/openbareonderzoeken/136

Klik op een polygoon voor meer informatie over het voorwerp van het openbaar onderzoek. Indien je op de kaart geen polygonen te zien krijgt, beschik je mogelijk over een verouderde browser. We raden je aan om de meest recente versie van Firefox, Edge of Chrome te gebruiken.

Onderwerp Openbaar Onderzoek

Voorlopige bescherming als monument van de villa Herman Teirlinck in Linkebeek

Contactgegevens

Organiserende instantie

Gemeente Linkebeek, Gemeenteplein 2, 1630 Linkebeek

Dossier inkijken?
  • Gemeente Linkebeek, Gemeenteplein 2, 1630 Linkebeek

  • De bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel

Bezwaren indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

Gemeente Linkebeek, Gemeenteplein 2, 1630 Linkebeek
T.a.v. college van burgemeester en schepenen

Beschrijving

Commune de Linkebeek

Avis officiel enquête publique

Sujet

Le 27 juin 2018 le Ministre flamand compétant pour la patrimoine immobilier a signé la décision de protection provisoire comme monument de la Villa Herman Teirlinck à Linkebeek

 

Période

L'enquête publique est ouverte du samedi 4 aoüt 2018 au dimanche 2 septembre 2018.

Consultation

La décision de protection provisoire et le dossier de protection peuvent être consultés: à la maisom communale, Place Communale 2 à 1630 Linkebeek.

La décision de protection provisoire et le dossier de protection peuvent être consultés numériquement: dans la bibliothèque de l'agence du Patimoine Immobilier, bâtiment Herman Teirlinck, site Thurn & Taxis, Avenue du Port 88 à 1000 Bruxelles. Vous pouvez prendre rendez-vous au numéro 02 553 18 21.

Remarques ou objections

Les remarques ou objections peuvent être adressées par lettre recommandée ou remises contro accusé de réception à: la commune, Place Communale 2 à 1630 Linkebeek