Dendervallei tussen Idegem en Ninove en het Geitebos (referentienummer 2019-V20) - Agentschap Onroerend Erfgoed

URI: https://id.erfgoed.net/openbareonderzoeken/211

Klik op een polygoon voor meer informatie over het voorwerp van het openbaar onderzoek. Indien je op de kaart geen polygonen te zien krijgt, beschik je mogelijk over een verouderde browser. We raden je aan om de meest recente versie van Firefox, Edge of Chrome te gebruiken.

Onderwerp Openbaar Onderzoek

De vaststelling van het gebied in de Landschapsatlas: ‘Dendervallei tussen Idegem en Ninove en het Geitebos’ in Geraardsbergen en Ninove

Contactgegevens

Organiserende instantie

Agentschap Onroerend Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel

Dossier inkijken?
  • Agentschap Onroerend Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel

  • De bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel

Bezwaren indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

Agentschap Onroerend Erfgoed, afdeling Onderzoek en Bescherming, team Landschap, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel
Opmerkingen of bezwaren over feitelijkheden kunt u schriftelijk bezorgen op het bovenstaande adres of via infopunt@onroerenderfgoed.be. Vermeld 'openbaar onderzoek' en het referentienummer 2019-V20 in het onderwerp van uw bericht.

Beschrijving

Waarom een vaststelling?
De vaststelling gebeurt als voorbereiding bij de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en geldt als de inbreng van de onroerenderfgoedsector in het planningsproces. Daarmee geeft het agentschap Onroerend Erfgoed aan welke erfgoedwaarden en kenmerken in die omgeving belangrijk zijn.

Waarom een openbaar onderzoek?
Het openbaar onderzoek informeert het publiek over de opname van een erfgoedobject in een vastgestelde inventaris en geeft je de kans om opmerkingen of bezwaren over de vaststelling aan het agentschap Onroerend Erfgoed kenbaar te maken. Vind je dat iets onterecht erfgoedwaarde heeft gekregen of dat een item in de vastgestelde inventaris onvoldoende bewaard is (bijvoorbeeld omdat het gesloopt, gekapt of verdwenen is)? Laat ons dat dan weten en dien een bezwaarschrift in. Je moet geen persoonlijk belang aantonen, maar hou er rekening mee dat je je opmerkingen of bezwaren wel met feitelijke argumenten moet staven.

Wat na het openbaar onderzoek?
Na het openbaar onderzoek winnen wij eerst advies in bij de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE). Die heeft een antwoordtijd van 30 dagen, die met 30 dagen bijkomend verlengd kan worden. Daarna bekijkt het agentschap alle adviezen en bezwaren samen. We gaan na of en op welke punten het dossier kan of moet bijgestuurd worden. Pas daarna leggen we het dossier ter ondertekening aan de minister voor. Na ondertekening verschijnt de behandeling van de adviezen en bezwaren in de besluitendatabank.

Wat zijn de rechtsgevolgen?
• Voor particulieren: geen, op de informatieplicht bij verkoop na. 
• Voor administratieve overheden: zorg- en motiveringsplicht.

Meer inhoudelijke informatie vind je in onze wetenschappelijke inventaris. Deze bijkomende info maakt geen deel uit van de vaststelling.

Links

• Meer uitleg over de vaststellingsprocedure 
• Meer uitleg over de rechtsgevolgen van een vaststelling

Info

Type

Vaststelling

Subtype

Vastgesteld landschapsatlasrelict

Startdatum

26-02-2019

Einddatum

27-04-2019

Besluit

Nog niet beschikbaar