Dendervallei tussen Idegem en Ninove en het Geitebos (referentienummer 2019-V20)

URI: https://id.erfgoed.net/openbareonderzoeken/211

Foto van Dendervallei tussen Idegem en Ninove en het Geitebos (referentienummer 2019-V20)

Onderwerp Openbaar Onderzoek

De vaststelling van het gebied in de Landschapsatlas: ‘Dendervallei tussen Idegem en Ninove en het Geitebos’ in Geraardsbergen en Ninove

Kaart

Klik op een polygoon voor meer informatie over het voorwerp van het openbaar onderzoek. Indien je op de kaart geen polygonen te zien krijgt, beschik je mogelijk over een verouderde browser. We raden je aan om de meest recente versie van Firefox, Edge of Chrome te gebruiken.

Contactgegevens

Organiserende instantie

Agentschap Onroerend Erfgoed

Dossier inkijken

  • Raadpleeg het dossier:
  • Geen internet? Raadpleeg dan het dossier op kantoor:
    • De bibliotheek van het agentschap
    • Je kan deze documenten ook digitaal raadplegen in het hoofdkantoor van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site van Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Raadpleeg hier de om een afspraak te maken.

Opmerking of bezwaar indienen

Je kan een opmerking of bezwaar indienen tot en met 27-04-2019.

Het openbaar onderzoek is afgelopen. Je kan geen opmerking of bezwaar meer indienen.

Of per post:

Agentschap Onroerend Erfgoed
afdeling Onderzoek en Bescherming, team Landschap
Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel

Opmerkingen of bezwaren over feitelijkheden kunt u schriftelijk bezorgen op het bovenstaande adres of via infopunt@onroerenderfgoed.be. Vermeld 'openbaar onderzoek' en het referentienummer 2019-V20 in het onderwerp van uw bericht.

Meer informatie

Waarom een vaststelling?
De vaststelling gebeurt als voorbereiding bij de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en geldt als de inbreng van de onroerenderfgoedsector in het planningsproces. Daarmee geeft het agentschap Onroerend Erfgoed aan welke erfgoedwaarden en kenmerken in die omgeving belangrijk zijn.

Waarom een openbaar onderzoek?
Het openbaar onderzoek informeert het publiek over de opname van een erfgoedobject in een vastgestelde inventaris en geeft je de kans om opmerkingen of bezwaren over de vaststelling aan het agentschap Onroerend Erfgoed kenbaar te maken. Vind je dat iets onterecht erfgoedwaarde heeft gekregen of dat een item in de vastgestelde inventaris onvoldoende bewaard is (bijvoorbeeld omdat het gesloopt, gekapt of verdwenen is)? Laat ons dat dan weten en dien een bezwaarschrift in. Je moet geen persoonlijk belang aantonen, maar hou er rekening mee dat je je opmerkingen of bezwaren wel met feitelijke argumenten moet staven.

Wat na het openbaar onderzoek?
Na het openbaar onderzoek winnen wij eerst advies in bij de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE). Die heeft een antwoordtijd van 30 dagen, die met 30 dagen bijkomend verlengd kan worden. Daarna bekijkt het agentschap alle adviezen en bezwaren samen. We gaan na of en op welke punten het dossier kan of moet bijgestuurd worden. Pas daarna leggen we het dossier ter ondertekening aan de minister voor. Na ondertekening verschijnt de behandeling van de adviezen en bezwaren in de besluitendatabank.

Wat zijn de rechtsgevolgen?
• Voor particulieren: geen, op de informatieplicht bij verkoop na. 
• Voor administratieve overheden: zorg- en motiveringsplicht.

Meer inhoudelijke informatie vind je in onze wetenschappelijke inventaris. Deze bijkomende info maakt geen deel uit van de vaststelling.

Links

• Meer uitleg over de vaststellingsprocedure 
• Meer uitleg over de rechtsgevolgen van een vaststelling

Downloads