Wederopbouwhoeve ‘Oosthof’ - Stad Nieuwpoort

URI: https://id.erfgoed.net/openbareonderzoeken/250

Klik op een polygoon voor meer informatie over het voorwerp van het openbaar onderzoek. Indien je op de kaart geen polygonen te zien krijgt, beschik je mogelijk over een verouderde browser. We raden je aan om de meest recente versie van Firefox, Edge of Chrome te gebruiken.

Onderwerp Openbaar Onderzoek

voorlopige bescherming als monument van de wederopbouwhoeve ‘Oosthof’ in Nieuwpoort (Ramskapelle)

Contactgegevens

Organiserende instantie

Stad Nieuwpoort, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort
Het dossier ligt ter inzage elke werkdag van 8 u tot 12 u.

Dossier inkijken?
  • Stad Nieuwpoort, Dienst omgeving, Willem De Roolaan 90, 8620 Nieuwpoort

  • De bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel

Bezwaren indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

Stad Nieuwpoort, College van Burgemeester en Schepenen, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort
of via e-mail: stedenbouw@nieuwpoort.be