Kaart

Klik op een polygoon voor meer informatie over het voorwerp van het openbaar onderzoek. Indien je op de kaart geen polygonen te zien krijgt, beschik je mogelijk over een verouderde browser. We raden je aan om de meest recente versie van Firefox, Edge of Chrome te gebruiken.

Contactgegevens

Organiserende instantie

Agentschap Onroerend Erfgoed

Dossier inkijken

  • Raadpleeg het dossier:
  • Geen internet? Raadpleeg dan het dossier op kantoor:
    • Onroerend Erfgoed Antwerpen
    • Lange Kievitstraat 111-113, 2000 Antwerpen
    • De bibliotheek van het agentschap
    • Je kan deze documenten ook digitaal raadplegen in het hoofdkantoor van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site van Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Raadpleeg hier de om een afspraak te maken.

Opmerking of bezwaar indienen

Je kan een opmerking of bezwaar indienen tot en met 30-07-2018.

Het openbaar onderzoek is afgelopen. Je kan geen opmerking of bezwaar meer indienen.

Of per post:

Agentschap Onroerend Erfgoed
Afdeling Onderzoek en Bescherming
Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel

Meer informatie

Het agentschap Onroerend Erfgoed bereidt de vaststelling voor van de inventaris van het bouwkundig erfgoed dat is gelegen in de provincie Antwerpen. Op 1 juni 2018 start het openbaar onderzoek, dat loopt tot en met 30 juli 2018.

In totaal stelt het agentschap 15610 objecten (15494 bouwkundige relicten en 116 bouwkundige gehelen) voor om op te laten nemen in het nieuwe vaststellingsbesluit. Het bouwkundig erfgoed dat bij het nieuwe besluit niet meer wordt vastgesteld maakt ook deel uit van het openbaar onderzoek. Het gaat om 747 objecten (746 bouwkundige relicten en 1 bouwkundig geheel).

Het volledige dossier kan je raadplegen op deze pagina. Beschik je zelf niet over internet, dan kan je de gegevens raadplegen op een computer die daarvoor ter beschikking is gesteld in onze kantoren in Brussel en in Antwerpen. In de bibliotheek van het hoofdkantoor in Brussel, Havenlaan 88, kun je terecht van maandag tot vrijdag, doorlopend van 9.00 tot 17.00 uur. In het Anna Bijnsgebouw in de Lange Kievitstraat 111-113 in Antwerpen, ben je welkom na telefonische afspraak op 03 224 62 10. Hou er rekening mee dat onze kantoren gesloten zijn op 11 juli. 

Waarom een vaststelling?

De vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie Antwerpen is bedoeld om het behoud van bouwkundige relicten en gehelen met erfgoedwaarde te stimuleren. Een vaststelling is niet hetzelfde als een bescherming, waarbij meer ingrijpende rechtsgevolgen gelden. Een vastgestelde lijst biedt rechtszekerheid aan eigenaars, kandidaat-kopers, bewoners en lokale overheden. Zo is er geen discussie mogelijk of een item nu wel of niet opgenomen is in de inventaris.

Met een vaststelling bevestigt de minister bevoegd voor het onroerend erfgoed dat alle erfgoedobjecten op de lijst op het moment van de vaststelling erfgoedwaarde(n) bezitten en voldoende goed bewaard zijn. Hierdoor worden een aantal rechtsgevolgen van toepassing die het behoud van het erfgoed stimuleren. Over welke rechtsgevolgen het gaat, lees je hier of in onze folder.

De vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen zal voor de eerste keer gebeuren volgens de bepalingen in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Dit decreet schrijft een nieuwe procedure voor: voor het eerst krijgt iedereen de kans om tijdens een openbaar onderzoek bezwaren of opmerkingen te formuleren, weliswaar enkel over feitelijkheden.

Wat is er precies in de vaststelling opgenomen?
In totaal worden 15610 objecten (15494 bouwkundige relicten en 116 bouwkundige gehelen) in de provincie Antwerpen tijdens het openbaar onderzoek voorgelegd voor opname in het nieuwe vaststellingsbesluit.

Het gaat voornamelijk om bouwkundige relicten en gehelen die al in het vaststellingsbesluit van 2014 stonden opgelijst en in 2018 opnieuw worden vastgesteld, nu voor de eerste keer met een voorafgaand openbaar onderzoek.

We willen bovendien bijkomend relicten en gehelen vaststellen die niet in het besluit van 2014 werden opgenomen. Het gaat concreet om panden of constructies die pas na de ondertekening van het besluit van 2014 werden toegevoegd aan de inventaris. Projecten die heel wat nieuwe erfgoedobjecten opleverden, zijn onder meer de herinventarisatie van de stad Antwerpen, de thematische inventarisatie van sociale huisvesting en van bunkerlinies.

Bovenaan deze pagina vind je een kaart terug waarop alle bouwkundige relicten en gehelen zijn aangeduid die vastgesteld worden. Ze zijn afgebakend met een groen vlak of “polygoon”. Je kunt rechtstreeks inzoomen op de kaart of zoeken op basis van een adres. Aan elke polygoon hangt meer informatie over het bouwkundig erfgoed: de benaming van het bouwkundig erfgoed en een beschrijving op basis van de erfgoedkenmerken.

Daarnaast kan je de gegevens doorzoeken in een lijst, gesorteerd op gemeente en straatnaam.

Let op! Eens het openbaar onderzoek loopt en de vaststellingsprocedure officieel gestart is, kunnen geen nieuwe relicten of gehelen aan de lijst meer toegevoegd worden.

De vaststellingsprocedure behandelt daarnaast ook het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen dat wel opgenomen was in het vaststellingsbesluit van 2014, maar nu niet meer wordt vastgesteld.

Dit bouwkundig erfgoed kan niet meer vastgesteld worden omdat het niet langer erfgoedwaarde bezit, niet langer voldoende goed bewaard is door sloop of zware verbouwingen, niet beantwoordt aan de omschrijving van bouwkundig erfgoed of omdat het een administratieve dubbel betrof op de inventariswebsite. In totaal staan er 747 objecten (746 bouwkundige relicten en 1 bouwkundig geheel) op deze lijst.

Welke bezwaren zijn ontvankelijk?

Iedereen kan bezwaren indienen over alle feitelijkheden van het vaststellingsbesluit. Dat wil zeggen dat bezwaren enkel kunnen handelen over de gegevens van het voorliggend vaststellingsdossier, namelijk over de afbakening op het plan, de benaming en de beschrijving op basis van de erfgoedkenmerken.

Ook kan gemeld worden dat een bouwkundig relict of geheel niet meer voldoende erfgoedwaarde bevat door een sloop of een verbouwing. Als je vindt dat een object onterecht op de lijst met de te schrappen bouwkundige relicten en gehelen staat, kan dit ook het onderwerp zijn van een bezwaarschrift.

Een beschrijving van en meer informatie over alle objecten vind je in onze wetenschappelijke inventaris op de inventariswebsite. De extra inhoudelijke informatie die je daar vindt over het bouwkundig erfgoed maakt geen deel uit van de vaststelling.

Let er op dat je je bezwaarschrift voldoende documenteert, motiveert en onderbouwt met argumenten en eventueel recent fotomateriaal. Vermeld duidelijk over welk bouwkundig erfgoed jouw bezwaar of opmerking gaat.

Links

Downloads