Het agentschap Onroerend erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie West-Vlaanderen.
Vanaf 01-04-2023 is het openbaar onderzoek beschikbaar op https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-west-vlaanderen
Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je van 01-04-2023 tot en met 30-05-2023.