Bruggenhoofd met Duitse bunkers ‘Turnhoutkanalstellung’ uit de Eerste Wereldoorlog - Stad Turnhout

URI: https://id.erfgoed.net/openbareonderzoeken/248

Klik op een polygoon voor meer informatie over het voorwerp van het openbaar onderzoek. Indien je op de kaart geen polygonen te zien krijgt, beschik je mogelijk over een verouderde browser. We raden je aan om de meest recente versie van Firefox, Edge of Chrome te gebruiken.

Onderwerp Openbaar Onderzoek

voorlopige bescherming als monument van het bruggenhoofd met Duitse bunkers ‘Turnhoutkanalstellung’ uit de Eerste Wereldoorlog in Turnhout

Contactgegevens

Organiserende instantie

Stad Turnhout, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout
Het dossier ligt ter inzage tijden de openingsuren (op werkdagen van 8.30 u tot 12.30 u en op maandagnamiddag van 13.30 u tot 19.30 u)

Dossier inkijken?
  • Stad Turnhout, Dienst Ruimtelijke Ordening, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

  • De bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel

Bezwaren indienen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs?

Stad Turnhout, Dienst Ruimtelijke Ordening, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout
of via e-mail: ruimtelijke.ordening@turnhout.be