Onderwerp Openbaar Onderzoek

Voorstel tot voorlopige wijziging van het ministerieel besluit van 22 januari 2014 tot bescherming als monument van het oorlogsgedenkteken in As omwille van verplaatsing binnen hetzelfde perceel. Na de behandeling van de adviezen, opmerkingen en bezwaren beslist de minister of er al dan niet een voorlopig wijzigingsbesluit wordt opgemaakt.

Kaart

Klik op een polygoon voor meer informatie over het voorwerp van het openbaar onderzoek. Indien je op de kaart geen polygonen te zien krijgt, beschik je mogelijk over een verouderde browser. We raden je aan om de meest recente versie van Firefox, Edge of Chrome te gebruiken.

Contactgegevens

Organiserende instantie

Gemeente As

Dossier inkijken

Opmerking of bezwaar indienen

Je kan schriftelijk een opmerking of bezwaar indienen tot en met 26-11-2022.

Gemeente As
College van Burgemeester en Schepenen
Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 As

of via e-mail: gemeente@as.be